مشخصات برند آماده مواد غذایی ۲۴۵

نام فارسی برند ۲۴۵
نام لاتین برند 245
قیمت برند تماس بگیرید.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛
تاریخ ثبت برند ۸ دی ۱۳۹۷
اجزاء برند عدد 245 بفارسی و 245 بلاتین طبق نمونه.
لوگو برند
۲۴۵
245
معنی برند فروشی ۲۴۵: عدد ۲۴۵