ثبت شرکت ایلیا

برند فروشی در طبقه 39

حمل و نقل؛ بسته‌بندی و نگهداری کالاها؛ تهیه مقدمات و ترتیب دادن مسافرت‌ها.

فروش برند «فنچک»

fenchak
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 31، 32، 33، 35، 39
قیمت توافقی! لطفا تماس بگیرید

فروش برند «نابسان»

Nab San
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 35، 39
قیمت توافقی! لطفا تماس بگیرید

فروش برند «توپراک»

toprak
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 3، 30، 32، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «بیگ بنگ»

BIG BANG
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «آلپاویت»

Alpavit
مناسب برایکاشی و سرامیک
شامل طبقات 1، 19، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «تاجبخش»

Tajbakhsh
مناسب برایکاشی و سرامیک
شامل طبقات 19، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «کایران»

KAYRAN
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 31، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «آمیار»

AMYAR
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 3، 30، 31، 35، 39، 40
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «اماسیس»

OMASIS
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 31، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «گوهر سرا»

مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 5، 29، 30، 31، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «چوب لند»

CHOOB LAND
مناسب برایسایر
شامل طبقات 28، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «استاتیرا»

مناسب برایسایر
شامل طبقات 9، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «الین ۹۷»

ELIN 97
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 30، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «۲۴۵»

245
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 30، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «گودین»

Gudin
مناسب برایکالای خواب
شامل طبقات 20، 22، 24، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «دلوان»

DELVAN
مناسب برایمحصولات سلولزی
شامل طبقات 3، 16، 21، 25، 35، 39، 5
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «پمبک»

PAMBAC
مناسب برایمحصولات سلولزی
شامل طبقات 3، 16، 21، 35، 39، 5
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «خدایار»

KHODAYAR
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «دوشیزه»

DUSHIZEH
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «اسکالا»

SCALA
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «ایتوک»

Itook
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «گاپت»

Gapet
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «بی بی رز»

BiBi Rose
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 31، 35، 39
قیمت برند 150,000,000 تومان

فروش برند «رخساره»

ROKHSAREH
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 31، 35، 39
قیمت برند 120,000,000 تومان

فروش برند «لونکه»

Lonkeh
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 35، 29، 30، 31، 39
قیمت برند 120,000,000 تومان

فروش برند «پاردیک»

pardick
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 31، 35، 39
قیمت برند 80,000,000 تومان

فروش برند «اسکان»

ESKAN
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 39، 29، 30، 35، 40
قیمت برند 75,000,000 تومان

فروش برند «کیماک»

KEYMAK
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 39، 29، 30، 35
قیمت برند 78,000,000 تومان

فروش برند «ماماتین»

Mamatin
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 31، 35، 39
قیمت برند 125,000,000 تومان

فروش برند «ارجمند»

Arjmand
مناسب برایمواد شوینده
شامل طبقات 1، 3، 35، 39، 5
قیمت برند 125,000,000 تومان

فروش برند «توتال هوم»

.Total Home T.H
مناسب برایمواد شوینده
شامل طبقات 1، 10، 21، 3، 35، 39، 4، 5، 8
قیمت برند 280,000,000 تومان

فروش برند «پاک اندیش»

Pak Andish
مناسب برایمواد شوینده
شامل طبقات 1، 3، 35، 39، 40، 5
قیمت برند 90,000,000 تومان

فروش برند «رزتک»

Rosetak
مناسب برایمواد شوینده، محصولات سلولزی
شامل طبقات 3، 16، 35، 39، 5
قیمت برند 160,000,000 تومان

فروش برند «هوم کینگ»

Home King
مناسب برایمواد شوینده
شامل طبقات 1، 16، 21، 3، 35، 39، 5، 8
قیمت برند 420,000,000 تومان

فروش برند «کلین وان»

Clean one
مناسب برایمواد شوینده
شامل طبقات 5، 1، 16، 21، 3، 35، 39، 8
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «توتال لایف.تی.ال»

.Total Life T.L
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات 3، 10، 35، 39، 5، 8
قیمت برند 280,000,000 تومان

فروش برند «کینگ لاین»

King Line
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی
شامل طبقات 3، 35، 39
قیمت برند 240,000,000 تومان

فروش برند «الحسام»

مناسب برایتوتون و تنباکو
شامل طبقات 34، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «آسیون»

asion
مناسب برایپوشاک
شامل طبقات 25، 26، 35، 39، 42
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «پلریه»

Poloriyeh
مناسب برایپوشاک
شامل طبقات 25، 35، 39
قیمت برند 140,000,000 تومان

فروش برند «تحسین»

Tahsin
مناسب برایپوشاک
شامل طبقات 22، 25، 35، 39
قیمت برند 96,000,000 تومان

فروش برند «اوتلو»

OTELLO
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات 3، 35، 39، 5، 7
این برند آماده موجود نیست

فروش برند «بابوینزو»

Babvinzo
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات 3، 21، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «سالامانکا»

SALAMANKA
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات 3، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «فریلیانا»

FRILIANA
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات 3، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «موندیرو»

Mondiro
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات 3، 21، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «کوئین واش»

Queen wash
مناسب برایمواد شوینده
شامل طبقات 1، 16، 21، 3، 35، 39، 5، 8
قیمت برند 350,000,000 تومان

فروش برند «اینستا هوم»

Insta Home I.H
مناسب برایمواد شوینده، لوازم آرایشی و بهداشتی
شامل طبقات 3، 16، 21، 35، 39، 5، 8
قیمت برند 380,000,000 تومان

فروش برند «ساکونی»

Sacconi
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات 3، 35، 39، 5، 8
قیمت برند 190,000,000 تومان

فروش برند «پرگولا»

Pergola
مناسب برایلوازم خانگی
شامل طبقات 6، 11، 14، 20، 21، 35، 39، 7، 9
قیمت برند 215,000,000 تومان

فروش برند «BIO»

BIO
مناسب برایلوازم خانگی
شامل طبقات 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «آتریسا»

ATRISA
مناسب برایلوازم خانگی
شامل طبقات 7، 21، 35، 39، 8، 9
قیمت برند 160,000,000 تومان

فروش برند «آلیسترن»

Alistern
مناسب برایلوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات 3، 11، 35، 39، 8
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «پیکفورد»

peekford
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات 3، 35، 39، 5
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «کینگ آپ کی.یو»

K.U. King up
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات 3، 35، 39، 5، 8
قیمت برند 280,000,000 تومان

فروش برند «یورو لاین»

Euro Line
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات 3، 35، 39
قیمت برند 250,000,000 تومان

فروش برند «لاوکوئین»

Love Queen
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی
شامل طبقات 3، 35، 39، 5، 8
قیمت برند 260,000,000 تومان

فروش برند «آلتامیرا»

Altamira
مناسب برایلوازم خانگی
شامل طبقات 7، 11، 21، 35، 39، 40، 8، 9
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «رنه»

rene
مناسب برایلوازم خانگی
شامل طبقات 39، 11، 14، 20، 21، 26، 35، 40، 6، 7، 8، 9
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «Pickup»

pickup
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی
شامل طبقات 3، 21، 35، 39
این برند آماده موجود نیست

فروش برند «بلا استایل»

Bela Style
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات 3، 35، 39
قیمت برند 230,000,000 تومان

فروش برند «رودریگو»

Rodrigo
مناسب برایلوازم خانگی
شامل طبقات 7، 11، 20، 21، 35، 39، 8، 9
قیمت برند 225,000,000 تومان

فروش برند «کوئین مکس»

Queen max
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات 3، 35، 39، 5، 8
قیمت برند 260,000,000 تومان

فروش برند «گلبهار»

مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 30، 39
قیمت برند 80,000,000 تومان