ثبت شرکت ایلیا

برند فروشی در طبقه 25

انواع لباس و پوشاک، پاپوش و پوشش سر.

فروش برند «دلوان»

DELVAN
مناسب برایمحصولات سلولزی
شامل طبقات 3، 16، 21، 25، 35، 39، 5
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «آسیون»

asion
مناسب برایپوشاک
شامل طبقات 25، 26، 35، 39، 42
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «پلریه»

Poloriyeh
مناسب برایپوشاک
شامل طبقات 25، 35، 39
قیمت برند 140,000,000 تومان

فروش برند «تحسین»

Tahsin
مناسب برایپوشاک
شامل طبقات 22، 25، 35، 39
قیمت برند 96,000,000 تومان