ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت
ثبت تغییرات شرکت

تمام شرکت‌ها و موسسه‌ها بعد از ثبت شرکت نیازمند تغییرات و یا تصمیماتی هستند که طبق قانون تجارت باید آن‌ها را ثبت کنند. برای ثبت تغییرات شرکت نیاز به تنظیم صورتجلسه می‌باشد. روش و مقررات خاصی جهت تنظیم صورتجلسه لازم است و باید نکات بسیاری را با توجه به قانون تجارت، اساسنامه شرکت و نوع شرکت یا موسسه ثبت شده لحاظ کرد.
به صورت خلاصه انواع تغییرات شرکت‌ها به شرح زیر می‌باشد:

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت

بموجب ماده ۱۰۶ قانون تجارت در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از کارهای زیر باشد، یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع باید جهت ثبت به‌ مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

 • انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان‌.
 • تصویب ترازنامه‌.
 • کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه‌.
 • انحلال شرکت و نحوه‌ی تصفیه آن‌.

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

 1. کپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 2. کپی آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت
 3. کپی شرکتنامه یا تقاضانامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 4. کپی شناسنامه وکارت ملی تمام شرکاء و هیئت مدیره شرکت ( یا نماینده شخص حقوقی )
 5. کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت
 6. در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی.
 7. تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

 1. کپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت
 2. کپی آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت
 3. کپی اظهارنامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 4. ارائه آخرین لیست سهامداران شرکت در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ تاسیس
 5. کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت (یا نماینده شخص حقوقی)
 6. کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت
 7. در صورتیکه شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی
 8. تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت
 1. ارسال مدارک و تکمیل فرم اطلاعات طبق تغییرات درخواستی توسط مشتری
 2. تنظیم صورتجلسه
 3. ارسال صورتجلسه و وکالت نامه جهت امضاء
 4. تکمیل امضا و ممهور کردن صورتجلسات و وکالت نامه توسط متقاضی
 5. ارسال صورتجلسات امضا شده توسط متقاضی
 6. اعمال پذیرش اینترنتی در سامانه مربوطه
 7. انجام پست صورتجلسات به اداره ثبت شرکتها
 8. پیگیری ثبت تغییرات از اداره ثبت شرکتها
 9. پرداخت فیش های واریزی
 10. دریافت آگهی مهر برجسته قوه قضائیه
 11. پرداخت هزینه روزنامه رسمی
 12. ارسال آگهی و روزنامه به متقاضی

ثبت تغییرات شرکت
۷۵۳۶۵ (۹۸۲۱+)


تاکنون ۰ دیدگاه برای "ثبت تغییرات شرکت" ثبت شده است.