نام برند فروشی: گوهر وجود

مشخصات برند آماده مواد غذایی گوهر وجود

نام فارسی برند گوهر وجود
نام لاتین برند GOUHAR E VOOJOOD
قیمت برند تماس بگیرید.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
اجزاء برند کلمات گوهر وجود Gouhar E Voojoodبفارسی و لاتین بصورت فانتزی به رنگ بنفش و توضیح اینکه متقاضی نسبت به کلمه گوهر Gouhar به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد .
لوگو برند
گوهر وجود
Gouhar E Voojood