نام برند فروشی: پاباس

مشخصات برند آماده مواد غذایی پاباس

نام فارسی برند پاباس
نام لاتین برند PABAS
قیمت برند ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۷ آذر ۱۳۹۷
اجزاء برند کلمه پاباس به فارسی و لاتین Pabas
لوگو برند
پاباس
Pabas