نام برند فروشی: مهیج

مشخصات برند آماده مواد غذایی مهیج

نام فارسی برند مهیج
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
اجزاء برند کلمه مهیج به فارسی برنگ مشکی
لوگو برند
مهیج