نام برند فروشی: لونکه

مشخصات برند آماده مواد غذایی لونکه

نام فارسی برند لونکه
نام لاتین برند LONKEH
قیمت برند ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۲۵ آبان ۱۴۰۰
اجزاء برند تصویر یک چندضلعی که درون آن کلمه لونکه Lonkehبه فارسی و لاتین برنگ سفید قرمزطبق نمونه
لوگو برند
لونکه
Lonkeh
معنی برند فروشی لونکه: نیایش · هدیه