ثبت شرکت ایلیا

برند آماده «کوئین مکس»

نام فارسی برند
کوئین مکس
نام لاتین برند
Queen max
قیمت برند
قیمت برند 260,000,000 تومان
طبقات برند
طبقه ، ، ، ،
تاریخ ثبت برند
15
اردیبهشت
1398
اجزاء برند
تصویر دو بال که درون آن کلمه کوئین مکس Queen max به فارسی و لاتین نوشته شده است و در بالای آن یک تاج قرار داده شده به رنگهای طلایی آبی سفید طبق نمونه با توضیح اینکه متقاضی نسبت به هریک از کلمات به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.
لوگو برند
کوئین مکس
Queen max
کالا و خدمات

لیست برندهای آماده مشابه

امتیاز دهید.