نام برند فروشی: عادت میشه

مشخصات برند آماده مواد غذایی عادت میشه

نام فارسی برند عادت میشه
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند فروخته شده.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۲ آبان ۱۳۹۷
اجزاء برند کلمه عادت میشه به فارسی مطابق نمونه. متقاضی نسبت به هر یک از کلمات به تنهایی حق استفاده انحصاری ندارد.
لوگو برند
عادت میشه
درخواست مشاوره خرید برند آماده