نام برند فروشی: رستا

مشخصات برند آماده برق و الکتریک رستا

نام فارسی برند رستا
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۱۸ دی ۱۳۹۱
اجزاء برند کلمه رستا به فارسی
لوگو برند
رستا

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری رستا