نام برند فروشی: رازاوه

مشخصات برند آماده مواد غذایی رازاوه

نام فارسی برند رازاوه
نام لاتین برند بدون نام لاتین
قیمت برند ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
اجزاء برند کلمه رازاوه به فارسی طبق نمونه
لوگو برند
رازاوه