نام برند فروشی: الین ۹۷

مشخصات برند آماده مواد غذایی الین ۹۷

نام فارسی برند الین ۹۷
نام لاتین برند ELIN 97
قیمت برند تماس بگیرید.
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛
تاریخ ثبت برند ۲۹ آبان ۱۳۹۷
اجزاء برند کلمه و عدد الین 97 ELIN 97 بفارسی و لاتین طبق نمونه.
لوگو برند
الین ۹۷
ELIN 97
معنی برند فروشی الین ۹۷: معنی الین : نرم تر، نرمخوتر