نام برند فروشی: آتریسا

مشخصات برند آماده لوازم خانگی آتریسا

نام فارسی برند آتریسا
نام لاتین برند ATRISA
قیمت برند ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
موضوع برند
طبقه‌های برند ؛ ؛ ؛ ؛ ؛
تاریخ ثبت برند ۰۱ دی ۱۳۹۴
اجزاء برند کلمه آتریسا ATRISA به فارسی و لاتین برنگ مشکی طبق نمونه.
لوگو برند
آتریسا
ATRISA

کالا و خدمات و طبقه‌بندی بین‌المللی علامت تجاری آتریسا

معنی برند فروشی آتریسا: آتش گون، آذرگون، مانند آتش، ( به مجاز ) زیبا رو، آذرگون و مانند آتش، آذرگون مانند آتش، دختری با چهره ای زیبا و برافروخته