مجلس نسبت سود خالص شرکت‌های سهامی خاص و عام را تعیین کرد.

تعیین نسبت سود خالص سال مالی شرکت‌های سهامی خاص و عام
مجلس نسبت سود خالص شرکت‌های سهامی خاص و عام را تعیین کرد.

به گزارش سامانه اطلاع‌رسانی ثبت ایلیا به نقل از خبرگزاری مجلس شورای اسلامی:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت سود خالص سال مالی شرکت‌های سهامی خاص و عام را تعیین کردند. نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با ماده واحده آن با ۱۲۰ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ رأی موافقت کردند.
بنابراین ماده ۲۴۱ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند سال ۱۳۴۷ به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از ۳ درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از ۶ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره ۱: شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۴/۷/۸ است.
تبصره ۲: چنانچه شخصی از عضو هیأت مدیره یک شرکت است، مجددا به عنوان هیأت مدیره شرکت دیگر انتخاب شود، بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوعی دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نیست. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور است.
در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است در دستگاه های مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداخت‌های قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کار افتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجرای این قانون لغو می‌شود.

مجلس نسبت سود خالص شرکت‌های سهامی خاص و عام را تعیین کرد.
۷۵۳۶۵ (۹۸۲۱+)


تاکنون ۰ دیدگاه برای "مجلس نسبت سود خالص شرکت‌های سهامی خاص و عام را تعیین کرد." ثبت شده است.