تشکیل و ثبت مجمع عمومی عادی سالیانه

<?php the_title(); ?>
تشکیل و ثبت مجمع عمومی عادی سالیانه

تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

تمام شرکتهای سهامی خاص باید سالی یک بار و در زمانی که در اساسنامه پیش‌بینی شده (معمولاً ۴ ماه اول سال) نسبت به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه و تصمیم‌گیری در مورد مسائلی که در ادامه به آنها اشاره می‌شود تشکیل جلسه دهند:

 • تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل
  نکته: تصویب ترازنامه به منزله مفاصاحساب با هیئت مدیره شرکت می‌باشد.
 • با توجه به انتخاب بازرسین برای مدت یک سال مالی و سپری شدن آن، انتخاب بازرس و همچنین تعیین روزنامه‌ کثیرالانتشار نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
 • در بسیاری از موارد انتخاب اعضاء هیئت مدیره نیز که هر دو سال یکبار صورت می‌پذیرد در این مجمع انجام می‌شود.

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

طبق قانون شرکتهای سهامی خاص پس از برگزاری مجمع عمومی سالیانه، باید تمام تصمیماتی که طی آن جلسه اتخاذ کرده‌اند را به ثبت برسانند. برای تنظیم و ثبت صورتجلسه باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

 • طبق ماده ۱۶۶ قانون تجارت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره مالی می‌باشد.
 • طبق ماده ۱۱۱ قانون تجارت اشخاص زیر نمی‌توانند برای مدیریت (هیئت مدیره) شرکت انتخاب شوند:
  1. محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادرشده است.
  2. کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های (سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی)  به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا برای مدتی محروم شده باشند.
 • طبق ماده ۱۴۷ قانون تجارت اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
  1. اشخاص مذکوردر ماده ۱۱۱ این قانون.
  2. مدیران و مدیر عامل شرکت.
  3. اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم ازطبقه اول و دوم.
  4. هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت می‌کند.

تشکیل و ثبت مجمع عمومی عادی سالیانه
۷۵۳۶۵ (۹۸۲۱+)


تاکنون ۰ دیدگاه برای "تشکیل و ثبت مجمع عمومی عادی سالیانه" ثبت شده است.