اخذ دفاتر پلمپ شده مالیاتی سال ۱۳۹۷ و لزوم ثبت تغییرات آدرس شرکت

اخذ دفاتر پلمپ شده مالیاتی سال ۱۳۹۷ و لزوم ثبت تغییرات آدرس شرکت
اخذ دفاتر پلمپ شده مالیاتی سال ۱۳۹۷ و لزوم ثبت تغییرات آدرس شرکت

تمام شرکتها و مؤسسات غیر تجاری باید در پایان هر سال مالی نسبت به اخذ دفاتر پلمپ شده مالیاتی سال بعد از سازمان امور مالیاتی حوزه فعالیت خود اقدام کنند.

با توجه به تصمیم جدید سازمان امور مالیاتی از امسال (سال ۱۳۹۶) تمام دفاتر پلمب شده مالیاتی به نشانی پستی شرکتها (بر اساس کدپستی ١٠ رقمی و نه نشانی) ارسال می‌شود.

کدپستی ١٠ رقمی نشانی شرکت را باید بروز و دقیق ثبت کنید.

بنابراین تمامی شرکتها و مؤسساتی که تغییر نشانی داده‌ ولی آدرس جدید خود را در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ثبت نرسانده‌اند و یا نشانی آنها با کدپستی ١٠ رقمی شان یکی و بروز نیست، باید هرچه زودتر نسبت به ثبت تغییرات شرکت و یا موسسه خود اقدام نمایند؛ در غیر اینصورت امکان انجام پلمب دفاتر مالیاتی سال ٩٧ وجود ندارد.

جهت دریافت دفاتر پلمب شده مالیاتی و همچنین ثبت تغییرات شرکت خود، با کارشناسان ثبت شرکت ایلیا تماس بگیرید.

اخذ دفاتر پلمپ شده مالیاتی سال ۱۳۹۷ و لزوم ثبت تغییرات آدرس شرکت
۷۵۳۶۵ (۹۸۲۱+)


تاکنون ۰ دیدگاه برای "اخذ دفاتر پلمپ شده مالیاتی سال ۱۳۹۷ و لزوم ثبت تغییرات آدرس شرکت" ثبت شده است.