مدارک مورد نیاز و نمونه فرم‌ها

سامانه تخصصی ثبت شرکت و برند ایلیا، مجموعه‌ای کامل از فرم‌ها و مدارکی که در هنگام ثبت سفارش به آن‌ها نیاز خواهید داشت، در این برگه گردآوری کرده است. همچنین برای سهولت در دسترسی شما کاربران گرامی، لینک دانلود هر یک از فایل‌های زیر در قسمت مدارک مورد نیاز در پایان هر یک از بخش‌های سایت نیز موجود می‌باشد.
توجه داشته باشید لیست تمام مدارک مورد نیاز و فرم‌های نمونه که در ایجا قرار دارد به صورت منظم بروزرسانی می‌شود.

فرم‌ها و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت


مدارک مورد نیاز برای شرکت با مسئولیت محدود

 1. کپی شناسنامه برابر اصل شده تمام اعضای هیات‌مدیره، شرکاء و هیئت نظار
 2. کپی کارت ملی برابر اصل شده تمام اعضای هیات‌مدیره، شرکاء و هیئت نظار
 3. اصل گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضاء هیأت‌مدیره و مدیرعامل (تهیه از پلیس + ۱۰)
 4. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع شرکت نیاز به مجوز داشته باشد
 5. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
 6. تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز (فرم سفارش ثبت ایلیا) دانلود فرم خام
 7. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام‌های پیشنهادی دانلود فرم خام
 8. دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده دانلود فرم خام
 9. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده دانلود فرم خام
 10. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده دانلود فرم خام
 11. یک نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین تکمیل شده دانلود فرم خام
 12. یک نسخه صورتجلسه هیات‌مدیره تکمیل شده دانلود فرم خام
2
3
4
5
6
7