برند فروشی در طبقه 32

ماءالشعیر؛ آب‌های معدنی و گازدار و سایر نوشیدی‌های غیرالکلی؛ آبمیوه و شربت‌های میوه‌ای؛ شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه.

فروش برند «محصولات سَمپر»

مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 32
قیمت برند توافقی تومان

فروش برند «توپراک»

toprak
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 3، 30، 32، 35، 39
قیمت برند با ما تماس بگیرید. تومان

فروش برند «صبحکام»

SOBHCOM
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 32
قیمت برند تماس بگیرید تومان

فروش برند «کایکو»

KAIKO
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 3، 29، 30، 31، 32، 35، 39، 40
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید