ثبت شرکت ایلیا

برند فروشی در طبقه 32

ماءالشعیر؛ آب‌های معدنی و گازدار و سایر نوشیدی‌های غیرالکلی؛ آبمیوه و شربت‌های میوه‌ای؛ شربت و ترکیبات مخصوص ساخت نوشابه.

فروش برند «فنچک»

fenchak
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 31، 32، 33، 35، 39
قیمت توافقی! لطفا تماس بگیرید

فروش برند «سَمپر»

مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 32
قیمت توافقی! لطفا تماس بگیرید

فروش برند «توپراک»

toprak
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 3، 30، 32، 35، 39
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «صبحکام»

SOBHCOM
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 29، 30، 32
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «کایکو»

KAIKO
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات 3، 29، 30، 31، 32، 35، 39، 40
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید