پلمب دفاتر تجاری (ثبت دفتر تجارتی)

پلمب دفاتر تجاری یعنی اینکه دفاتر روزنامه و دارائی و دفتر کل و هر دفتری که داشتن آن‌ را وزارت دادگستری لازم بداند، باید قبل از آن که چیزی در آن نوشته شود به وسیله نمایندگان اداره کل، ثبت مهر و پلمب شوند.

بر اساس ماده ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت به شرح آئین‌نامه‌های مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۱۳ و ۱۰ اسفند ۱۳۲۷ وزارت دادگستری، دفاتر باید در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستان‌ها به یکی از کارمندان ثبت که به نمایندگی اداره کل ثبت شرکت ها تعیین شده، قبل از آن که چیزی در آن نوشته شده باشد ارائه شود.


بیشتر بخوانید:


صفحات دفاتر مذکور باید دارای شماره ترتیب بوده و نخ کشی شده باشد. متصدی امر تمام صفحات آنرا شمارش و به مهر مخصوص ممهور می‌نماید، سپس تعداد تمام صفحات را در اول و آخر آن با تصریح به اسم و مشخصات تاجر صاحب دفتر، قید و اعداد را با تمام حروف نوشته و دو طرف آن را با مهر سربی که وزارت دادگستری تهیه نموده پلمب می‌نماید و خلاصه آن را در دفتر مخصوصی که در اداره ثبت موجود است به ترتیب تاریخ و ردیف معین ثبت می‌نماید.

دفتر کپیه احتیاجی به ثبت و پلمب ندارد.

تاجر وظیفه دارد پس از پلمب دفاتر تجاری، معاملات خود را در دفاتر ذکر شده به شرحی که فوقاً گذشت ثبت نماید. تراشیدگی و گذاشتن صفحات سفید بیش از آنچه که مورد احتیاج است مطابق ماده ۱۳ قانون تجارت ممنوع است. هرگاه اشتباهی در ارقام و یا موضوعی رخ دهد باید در ذیل دفتر و ستون مربوط توضیح دهند. تاجر موظف است از تمام آن دفاتر حداقل تا ۱۰ سال نگهداری نماید.

امتیاز دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درخواست مشاوره خرید برند آماده