ثبت شرکت ایلیا

شعبه شرکت خارجی و تغییرات مربوط به آن چگونه است؟

امتیاز دهید.

شعبه شرکت خارجی

شعبه شرکت خارجی باید به ثبت برسد، یعنی هرگاه شرکت های خارجی دارای شعبه‌ای باشند باید نسبت به ثبت آن اقدام نمود.
اگر تقاضای ثبت شعبه شرکت خارجی ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد، در زیر ثبت اصلی شرکت مذکور نیز به ثبت برسد. چنانچه بعد از ثبت شرکت، شعبه دائر شود، تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه‌ای خواهد بود که رونویس تصدیقی که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه مدیر شعبه ضمیمه آن گردد، سپس مبادرت به ثبت شعبه در تهران خواهد شد. در هر دو حال آگهی تأسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه، به محلی که شعبه دائر می‌شود فرستاده خواهد شد. تا اداره یا دائره‌ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه محلی منتشر نماید.

تغییرات شعبه شرکت خارجی

براساس ماده ۷ قانون ثبت شرکت‌ ها: تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد (اداره ثبت شرکت‌ ها) کتباً اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده، عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است. مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند.

برای تقاضای ثبت تغییرات حاصله در شعبه شرکت خارجی یا نمایندگانی که شرکت در ایران دارد و از آن جمله نماینده‌ی عمده شرکت است، و همچنین تغییر اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ را دارند، آئین نامه مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۰ دو ماه مهلت و برای تغییرات حاصله در خود شرکت هرگاه محل شرکت در اروپا و آسیا باستثناء شرق دور باشد سه ماه و اگر در جاهای دیگر باشد چهار ماه مهلت قائل شده است.

در ثبت تغییرات، مراتب ضمن اظهارنامه و مدارکی که تغییر را کاملاً برسانند به اطلاع اداره ثبت شرکت‌ ها می‌رسد و در ذیل ثبت اولیه به ثبت رسیده آگهی می‌شود. اگر شرکت خارجی در ایران منحل شود باید متصدی تصفیه‌ای که مقیم ایران باشد (که معمولاً یکی از بانک‌ها یا شرکت‌ های معتبر و یا اشخاص سرشناس است) معرفی نماید.

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه‌ها
مطالب مرتبط