ثبت شرکت ایلیا

سهام غیر نقدی چیست و چه نکاتی باید درباره آن رعایت شود؟

۲۲ شهریور ۱۳۹۶
امتیاز دهید.

هرگاه بعضی از مؤسسین در ابتدای تشکیل شرکت آورده غیر نقدی داشته باشند مانند زمین، امتیاز و یا کارخانه، باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسسین سهام غیر نقدی مزبور به وسیله کارشناس رسمی وزارت دادگستری ارزیابی شده و نظریه کتبی کارشناس مزبور به مجمع عمومی ارائه شود.

مجمع عمومی نمی‌تواند سهام غیر نقدی را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

بر اساس ماده ۷۷ قانون تجارت در زمان تصویب مزایای غیر نقدی در مجمع عمومی دارندگان مزایای مزبور، دارندگان آورده غیر نقد و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند حق رأی ندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهد شد.

هرگاه در جلسه مجمع عمومی مزایای غیر نقدی تصویب نگردید، دومین جلسه مجمع مزبور به فاصله مدتی که از یکماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل می‌شود. دارندگان آورده‌های غیر نقد و مزایا در صورتی که در ظرف مدت یکماه مزبور (فاصله بین تشکیل دو جلسه مجمع عمومی) نتوانند سایر شرکاء را حاضر به قبول مزایای غیرنقدی کنند می‌توانند به جای آورده غیر نقد، تعهد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آن‌ها تصویب نشده می‌توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند. در صورتی که صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آن‌ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می‌گردد و سایر پذیره نویسان می‌توانند بجای آن‌ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ را تأدیه کنند.

هرگاه در مجمع عمومی دوم که حد نصاب عده حاضر در مجمع (در این مورد نیز باید کمتر از نصف پذیره نویسان نباشد) معلوم شود که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان مزایا، قسمتی از سرمایه شرکت تقلیل یافته به نحوی که قابل تشکیل نیست باید در ظرف ده روز از تاریخ تشکیل مجمع مزبور مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند.

تشکیل مجمع عمومی مؤسسین در شرکتهای سهامی خاص الزامی نیست ولی هرگاه شرکاء آورده‌های غیر نقدی داشته باشند جلب نظر کتبی کارشناس وزارت دادگستری حتمی است و شرکت نمی‌تواند آورده‌های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نماید.

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn
Telegram
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه‌ها
مطالب مرتبط