شرکت‌ های بیمه در قانون تجارت ایران چه تعریفی دارند؟

شرکت‌ های بیمه در قانون تجارت ایران چه تعریفی دارند؟
شرکت‌ های بیمه در قانون تجارت ایران چه تعریفی دارند؟

شرکت های بیمه براساس ماده ۸ قانون ثبت شرکت‌ ها اینگونه تعریف می‌شوند که این شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌هایی خواهند بود که از طرف وزارت دادگستری تنظیم می‌شود، قبول تقاضای ثبت شرکت‌ های فوق و شرایط راجع به عملیات آن‌ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‌های مزبور خواهد بود. هزینه‌ی ثبت شرکت‌ های بیمه مانند سایر شرکت‌ ها نبوده بلکه مقطوعاً 300 تومان طلا پرداخت می‌شود.

مشاوره رایگان درباره شرکت‌ های بیمه در قانون تجارت ایران چه تعریفی دارند؟
۷۵۳۶۵ (۹۸۲۱+)


تاکنون ۰ دیدگاه برای "شرکت‌ های بیمه در قانون تجارت ایران چه تعریفی دارند؟" ثبت شده است.