مقاله‌های آموزشی در مورد ثبت شرکت، ثبت برند و سایر مسائل ثبتی، حقوقی و مالیاتی شرکت ها


مقررات جزائی علائم تجاری

    توسط: ثبت ایلیا

قانون تجارت به کمک مقررات جزائی، علائم تجاری را که حق استعمال انحصاری آن به اشخاص معین داده شده، مورد حمایت خود قرار داده و اشخاص دیگر را از تعدی و تخطی نسبت به آن منع می‌نماید و با توجه به منافعی که گسترش برند یا علامت تجاری برای جامعه در پی خواهد داشت، اشخاص متخلف را محکوم به جبران خسارت علامت یا برند تجاری می‌نماید و دامنه خسارتها را به حدی وسیع قرار داده است که شامل ضررهای ...

تبدیل سهام شرکتهای سهامی چرا و چگونه انجام می‌شود؟

    توسط: ثبت ایلیا

پس از ثبت شرکت سهامی و شروع به فعالیت آن، ممکن است نظر به مصالحی سهام با نام و سهام بی نام به یکدیگر تبدیل شوند. این تبدیل سهام به شرطی پذیرفته می‌شود که اساسنامه شرکت اجازه آن را داده باشد و الا مجمع عمومی فوق‌العاده نسبت به ثبت تغییرات اساسنامه اقدام می‌کنند و اجازه تبدیل را در اساسنامه می‌گنجاند.

دفتر ثبت تجارتی چه اهمیتی دارد؟

    توسط: ثبت ایلیا

از نظر قانونی و عرف تجارتی در هر کشوری باید سازمانی وجود داشته باشد که تجار را بشناسد و نوع تجارت آن‌ها را بداند. این کار بسیار اهمیت دارد و دولت‌ها بدون داشتن آمار دقیق نمی‌توانند از تجارت کشور خود حمایت کنند. به همین دلیل در بعضی از کشورها علاوه بر این که اسم تجار و نوع تجارت آنها ثبت می‌شود، همه معاملات آنها هم از جانب مقامات مربوطه دقیقاً نظارت می‌شود.

طلبکاران شرکت تضامنی

    توسط: ثبت ایلیا

طلبکاران شرکت تضامنی ممکن است اشخاصی باشند و یا شرکا به اشخاصی در خارج بدهی داشته باشند. چون در عین حال شخصیت شرکت با شرکا فرق دارد و مالی که متعلق به شرکت است، تا زمانیکه شرکت منحل نشده باشد به شرکا ارتباطی ندارد، بلکه شرکا نسبت به سهم‌الشرکه از حقوقی که در شرکت دارند، بهره‌مند می‌شوند.

ثبت شرکتهای داخلی چرا دارای اهمیت می‌باشد؟

    توسط: ثبت ایلیا

نون تجارت مراجعه برای ثبت شرکت های داخلی را در طی اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده که عدم اقدام به آن باعث انحلال شرکت خواهد بود و طبق ماده ۱۹۸ بعد از گذشتن یک ماه و عدم مراجعه به اداره ثبت شرکتها، هر ذینفع می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول صورت گرفته است را تقاضا نماید، بدون این که شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند.

شرکت تضامنی در قانون تجارت ایران چه تعریفی دارد؟

    توسط: ثبت ایلیا

شرکت تضامنی کامل‌ترین نوع شرکتهای تجارتی می‌باشد و براساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت: شرکت تضامنی به شرکتی گفته می‌شود که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی، بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود.

سود و زیان شرکت سهامی-بیلان-ترازنامه

    توسط: ثبت ایلیا

در شرکتهای سهامی عام که شرکا زیاد و اغلب یکدیگر را نمی‌شناسند، سود و زیان شرکت سهامی و همچنین سرمایه شرکت نیز به علت کثرت شرکا و سهامداران زیاد است، باید مقررات دقیقی وجود داشته باشد که اشخاص سوءاستفاده از این پهناوری عملیات نکرده و در سایه مقررات ناقص استفاده غیرقانونی نشود.

مجمع عمومی چیست و چه نقشی در اداره شرکت دارد؟

    توسط: ثبت ایلیا

مجمع عمومی اجتماع شرکاء شرکت و مجموع اشخاصی است که شخصیت شرکت را به وجود آورده‌اند و شخصیت حقوقی شرکت بسته به وجود آن‌ها است. این مجمع بالاترین مرکز قدرت و تصمیم‌گیری شرکت و تعیین کننده مقررات آن می‌باشد.

موسسین شرکت سهامی چه مسئولیتی بر عهده دارند؟

    توسط: ثبت ایلیا

قبل از هر کار این اشخاص که موسسین نامیده می‌شوند باید بیست درصد سرمایه را تعهد نمایند و سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را نزد یکی از بانک‌ها در حسابی به نام شرکت در حال تاسیس بسپارند. مثلا شرکتی که با سرمایه یکصد میلیون ریال تاسیس می‌شود موسسین باید اقلا بیست میلیون ریال آنرا تعهد نموده و اقلا هفت میلیون ریال که سی و پنج درصد مورد تعهد است نقدا پرداخت و در حساب جدیدی که ...

حقوق تجارت چیست؟

    توسط: ثبت ایلیا

حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است، زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می‌نماید. اغلب ضمن حقوق تجارت، مباحثی راجع‌ به انواع دیگر از حقوق، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر بخصوص، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است و یا قوانین گمرگی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و یا قراردادهایی که در امر ...

انحلال شرکت تضامنی به چه دلیل است و چه آثاری دارد؟

    توسط: ثبت ایلیا

انحلال شرکت تضامنی با ارائه مدارک مقرر در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می‌رسد. مواردی که باعث انحلال شرکت تضامنی می‌شوند متعدد است به‌عنوان مثال: اگر شرکت برای مقصود خاصی تشکیل شده و انجام آن غیرممکن شده باشد یا اگر شکست ورشکست شده باشد و.... .

قبول برات و نکول آن چه قوانینی دارد؟

    توسط: ثبت ایلیا

پس از این‌که قبولی برات توسط براتگیر نوشته شد و برات رؤیت شد، براتگیر از این پس مدیون دارنده‌ی برات می‌شود ولی تا قبل از نوشتن قبولی برات هیچ‌گونه ارتباطی با دارنده برات ندارد. همچنین براتگیر این اختیار را دارد که برات را قبول و یا نکول کند و نکول برات توسط تنظیم‌نامه‌ای که به‌طور رسمی تنظیم می‌شود محقق می‌گردد.

نتیجه تخلف از مقررات دفاتر قانونی

    توسط: ثبت ایلیا

اگر تاجری از تهیه دفاتر قانونی چهارگانه (دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارائی، دفتر کپیه) خودداری کند و یا این که به مهر و پلمپ اداره کل ثبت نرساند و یا از ثبت معاملات تجاری خود در دفاتر قانونی خودداری نماید، علاوه بر جریمه نقدی مجازات‌های دیگری هم برای او در نظر گرفته می‌شود.

کلیات شرکت های تجارتی در ایران

    توسط: ثبت ایلیا

در قانون تجارت ایران شرکت تعریف نشده اما قانون مدنی آن را در ماده ۵۷۱ به این شکل تعریف می‌نماید: «شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد و به نحو اشاعه». این تعریف شامل تمام شرکتها و اشاعات است، زیرا شرکتی که چند نفر با پرداخت مبلغی پول، جهت حفر قنات یا احداث جاده تشکیل می‌دهند و همچنین اشاعه‌ای که چند نفر در خانه دارند و هر یک چند دانگ آن را مالک هستند هر ...

انحلال شرکت تعاونی به چه صورت است؟

    توسط: ثبت ایلیا

انحلال شرکت تعاونی مواردی را شامل می‌شود که عبارت است از: ورشکستگی، تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، توقف فعالیت بیش از یک‌سال بدون عذر موجه و... همچنین تا زمانیکه این انحلال در اداره ثبت شرکتها ثبت نشده باشد، هر اقدامی در جهت تصفیه امور شرکت تعاونی بی‌اعتبار‌ می‌باشد.

سرمایه شرکت سهامی چه اهمیت و ویژگی‌هایی دارد؟

    توسط: ثبت ایلیا

سرمایه شرکت یکی از مهمترین عوامل تجارت و بزرگترین وسیله کسب سود می‌باشد. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند از سود تجارت خود بهره‌مند و منتفع شود. اهمیت شرکتهای تجارتی را از سرمایه آنها می‌توان درک کرد.

سود شرکت مختلط غیرسهامی چه قوانینی را شامل می‌شود؟

    توسط: ثبت ایلیا

سود شرکت مختلط غیرسهامی براساس قرارداد شرکا تقسیم می‌شود و در صورتی‌که قراردادی میان شرکا منعقد نشده باشد قاعده براساس تقسیم سود شرکت مختلط غیرسهامی به نسبت سهم‌الشرکه است و میان شرکای ضامن و مسئولیت محدود تفاوتی وجود ندارد.

وعده برات چگونه است؟

    توسط: ثبت ایلیا

وعده برات ممکن است یک یا چند روز، یا یک یا چند ماه باشد. اگر برات بی‌وعده باشد باید به محض رؤیت برات، پرداخت شود و براتی که برای مدت طولانی مثلا پنج سال صادر شده باشد آثار قانونی ندارد.

پذیره نویسی سهام در شرکت سهامی عام چگونه انجام می‌شود؟

    توسط: ثبت ایلیا

تعهد پراخت سهام را که از ناحیه اشخاص به عمل می‌آید، قانون پذیره نویسی نامیده است. به موجب آگهی (که اصطلاح قانونی آن در ابن مورد "اعلامیه" است) اشخاصی که مایل به سرمایه‌گذاری در شرکت سهامی عام هستند دعوت می‌شوند تا با ملاحظه عملی که شرکت برای انجام آن تأسیس می‌شود و سرمایه‌ای که در نظر گرفته شده و با اطلاع از سوابق و شخصیت مؤسسین در خرید سهام شرکت نمایند.

راهنمای انتخاب اسم شرکت

    توسط: ثبت ایلیا

انتخاب اسم برای شرکت جزء اولین و مهمترین مراحل ثبت شرکت می‌باشد. برای به حداقل رساندن شباهت‌ها، نام یک شرکت باید حداقل از سه کلمه‌ی خاص یا به اصطلاح "سه سیلابی" تشکیل شده باشد و ترکیب مشابه آن‌ در اسم سایر شرکت‌های ثبت شده وجود نداشته باشد.

نقل و انتقال سهام یا سهم الشرکه

    توسط: ثبت ایلیا

نقل و انتقال سرمایه در تمام شرکت‌ها امکانپذیر است. هر یک از شرکتهای قابل ثبت در قانون تجارت ایران مانند شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود روندی برای نقل و انتقال سهام دارند که در ادامه با آن آشنا می‌شویم.

شرکت سهامی چیست و قانون تجارت چگونه آن را تعریف می‌کند؟

    توسط: ثبت ایلیا

به موجب ماده ۱ اصلاحی قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷، شرکت سهامی اینگونه تعریف شده است: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

برات رجوعی چه قوانینی را شامل می‌شود؟

    توسط: ثبت ایلیا

دارنده براتی که به علت عدم تأدیه مبادرت به اعتراض نموده می‌تواند بجای شکایت به دادگاه به‌ عهده هریک از مسئولین برات اعم از دهنده آن یا ظهرنویس‌ها که بخواهد، برات صادر نماید این برات را برات رجوعی نامند.

سهام ممتاز چیست و دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟

    توسط: ثبت ایلیا

زمانی که شرکت احتیاج دارد اشخاص سرشناسی وارد شرکت شوند و یا احتیاج به افزایش سرمایه داشته و در شرایط عادی کسی حاضر به خرید سهام نباشد ممکن است سهام ممتاز منتشر کند. سهام ممتاز سهامی است که نسبت به سایر سهام رجحانی در نفع و یا سرمایه و یا سایر موارد داشته باشد ولی در هر حال قیمت اسمی آن‌ها از سایر سهام تجاوز نخواهد نمود.

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود تابع چه قوانینی می‌باشد؟

    توسط: ثبت ایلیا

در شرکت با مسئولیت محدود اهمیت تنظیم شرکتنامه کاملا مشخص است و اگر شرکتی دارای شرکتنامه نباشد اساس آن شکل نگرفته و عقد آن بسته نشده و به همین خاطر بدون شرکتنامه، تشکیل شرکت باطل خواهد شد.

ورشکستگی مسئولین برات

    توسط: ثبت ایلیا

در مورد ورشکستگی مسئولین برات هرگاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند براساس ماده ۲۵۱ قانون تجارت مقرراتی وضع نموده که باید در دو قسمت بطور کامل توضیح داده شود.

انواع شرکتهای تعاونی را توضیح دهید؟

    توسط: ثبت ایلیا

انواع شرکتهای تعاونی در قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی ایران که این قانون در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به دو نوع تقسیم می‌شوند که عبارتند از: تعاونی‌های تولید و تعاونی‌های توزیع.

تاریخچه حقوق تجارت ایران

    توسط: ثبت ایلیا

قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به تمام معاملات و امور حاکم بوده و چنانچه در امر تجارت آداب و رسوم مخصوصی رعایت می‌شده و یا در اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می‌شده، همیشه قوانین شرعی که همان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می‌شده است. بعد از دوران مشروطیت اولین مرتبه حقوق تجارت ایران در تاریخ ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده تصویب و ...

مجمع عمومی فوق العاده چیست و در چه شرایطی تشکیل می‌شود؟

    توسط: ثبت ایلیا

طبق ماده ۸۳ اصلاحی قانون تجارت هرگاه مورد فوق العاده‌ای برای شرکت پیش آید که استحضار و تصمیم صاحبان سهام لازم باشد و در واقع امری خارج از جریان عادی رخ دهد مثلا شرکت بخواهد مدت خود را تمدید و یا سرمایه را زیاد کند و یا تصمیم به انحلال خود بگیرد و یا اجازه صدور اوراق قرضه بدهد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌شود.

شرکت سهامی عام چیست و قانون تجارت چگونه آن را تعریف می‌کند؟

    توسط: ثبت ایلیا

شرکت سهامی عام (به انگلیسی: Public joint stock company) شرکتی است که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می ‌کنند. به این طریق که موسسین قبلا بیست درصد سرمایه را خودشان تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به ‌نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانکها سپرده و سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، به ...

اداره شرکت مختلط غیرسهامی به چه صورت است؟

    توسط: ثبت ایلیا

اداره شرکت مختلط غیرسهامی بر عهده شریک یا شرکای ضامن است و حدود اختیارات آن‌ها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی وجود دارد. شریک بامسئولیت محدود حق اداره شرکت مختلط غیرسهامی را ندارد مگر اینکه این حق را شرکای ضامن براساس اساسنامه به او بدهند.

پلمب دفاتر تجاری (ثبت دفتر تجارتی)

    توسط: ثبت ایلیا

لمب دفاتر تجاری یعنی اینکه دفاتر روزنامه و دارائی و دفتر کل و هر دفتری که داشتن آن‌ را وزارت دادگستری لازم بداند، باید قبل از آن که چیزی در آن نوشته شود به وسیله نمایندگان اداره کل، ثبت مهر و پلمب شوند. بر اساس ماده ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت به شرح آئین‌نامه‌های مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۱۳ و ۱۰ اسفند ۱۳۲۷ وزارت دادگستری، دفاتر باید در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستان‌ها به یکی از کارمندان ثبت ...

بازرسان شرکت سهامی چه قوانینی را شامل می‌شوند؟

    توسط: ثبت ایلیا

برای نظارت در اعمال مدیران شرکت و اطلاع مجمع عمومی از اوضاع و احوال آن هر شرکت سهامی باید دارای بازرسانی باشد، انتخاب بازرسان شرکت سهامی توسط مجمع عمومی انجام می‌شود و به مدت یک‌سال است. بنابراین یکی از وظایف مجمع عمومی سالیانه انتخاب بازرسان شرکت سهامی و در صورت اهمیت شرکت، انتخاب علی‌البدل بازرسان می‌باشد.

اتحادیه تعاونی چیست؟

    توسط: ثبت ایلیا

اتحادیه تعاونی با مشارکت تعاونی‌ها و شرکتهایی که موضوع فعالیت آن‌ها یکی است برای قسمتی یا تمام مقاصدی مانند ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و... تشکیل می‌شود.

سهام بی نام چیست و دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟

    توسط: ثبت ایلیا

سهام بی نام ورقه‌ای است که اسم دارنده آن در ورقه و یا در دفاتر شرکت ثبت نشده باشد و مالکیت آن با در دست داشتن ورقه سهام محرز می‌شود. از لحاظ سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهیل در تجارت آن، سهام بی‌نام بهتر از سهام با نام است.

ثبت شرکتها در قانون تجارت ایران دارای چه اهمیتی می‌باشد؟

    توسط: ثبت ایلیا

با توجه به اهمیت شرکتهای تجاری از جمله داشتن شخصیت حقوقی، دولت باید حداقل در روند ثبت شرکتها نظارت نماید تا شرکتهای ثبت شده وسیله‌ای برای سوء‌استفاده نباشد.بنابراین به وجود آوردن یک شخصیت حقوقی که همانند شخصی عاقل و بالغ می‌تواند معاملات و کارهای مهم تجاری انجام دهد و حتی دارای حقوق و تکالیفی باشد، چگونه بدون نظارت مقامی که جامعه به وسیله وضع قانون تعیین کرده است امکان‌پذیر خواهد بود؟

اهمیت و اعتبار دفاتر تجاری چگونه است؟

    توسط: ثبت ایلیا

درباره اعتبار دفاتر تجاری باید بگوییم که هرگاه طرف به دفتر تاجر، بر علیه تاجر استناد نماید مسلماً محتویات آن علیه تاجر تاثیرگذار خواهد بود شامل این که طرف تاجر باشد یا خیر. زیرا اقرار شخص علیه خودش نافذ است و در این مورد اقرار کتبی اعتبارش بیشتر می‌باشد.

تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود در ایران و سایر کشورها

    توسط: ثبت ایلیا

شرکت با مسئولیت محدود تقریبا در تمام دنیا یکی از شناخته شده‌ترین و محبوب‌ترین انواع شرکتها می‌باشد. برای آشنایی با تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود همراه ما شودید! شرکت با مسئولیت محدود در انگلستان و آلمان رواج کلی دارد. این شرکت ابتدا در انگلستان شناخته شده و بعداً در آلمان و در اواخر قرن هجدهم میلادی در ایتالیا رسمیت یافته است. بعد از آن‌ها سویس و سایر ممالک اروپا آنرا قبول نموده ولی در فرانسه خیلی دیر و در اوائل همین قرن ...

موضوع شرکت و نکات مهم آن

    توسط: ثبت ایلیا

موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تأسیس شده است. مثلاً شرکتی که برای خرید و فروش چرم یا استخراج مس تشکیل شده عمل «خرید و فروش چرم» و یا «استخراج مس» موضوع آن شرکت است.

سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود به چه معنایی است؟

    توسط: ثبت ایلیا

سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود سهمی است که هر شریک از سرمایه دارد و به موجب آن در شرکت شریک است. سهم‌الشرکه ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد ولی در هر حال باید تمام آن پرداخت شود. سهم‌ الشرکه باید در ابتدای ورود به شرکت به وسیله تمام شرکاء در شرکتنامه ذکر شود

اساسنامه شرکت سهامی و نکات مهم آن

    توسط: ثبت ایلیا

اساسنامه شرکت سهامی مهمترین رکن این نوع از شرکت و سندی است که شرکت فقط به آن بستگی دارد. کلیه شرکت های سهامی اعم از شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند. اساسنامه شرکت سهامی روابط شرکاء را با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آنرا معین می‌نماید. اساسنامه تابع نظر مؤسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت، مواردی را ...

عضویت در تعاونی چه شرایطی دارد؟

    توسط: ثبت ایلیا

عضویت در تعاونی مخصوص اشخاص حقیقی می‌باشد و اعضای تعاونی شرایط خاص مطابق با قوانین کشور را باید داشته باشند همچنین مسئولیت‌های مالی اعضا در شرکتهای تعاونی، محدود به میزان سهم آنان می‌باشد.

ثبت شعبه شرکت داخلی چگونه انجام می‌شود؟

    توسط: ثبت ایلیا

بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه اصلاحی ثبت شرکتها هرگاه شرکت در چندین حوزه ثبتی شعبه داشته باشد انتشار خلاصه شرکت به نحوی که برای خود شرکت مقرر است در محل شعبه نیز باید انجام شود. برای انجام این کار اداره‌ ثبتی که ثبت شرکت در آنجا انجام شده است باید تمام مدارک مانند تقاضانامه و منضمات آن را جهت ثبت شعبه شرکت داخلی به اداره ثبت اسناد محل تشکیل شعبه ارسال کند تا در روزنامه رسمی کشور منتشر شود.

شرکا در شرکت مختلط غیرسهامی چه نقشی دارند؟

    توسط: ثبت ایلیا

شرکا در شرکت مختلط غیرسهامی ۲ نوع هستند، یا بصورت شریک بامسئولیت محدود هستند که این شرکا به‌عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را ندارند یا بصورت شریک یا شرکای ضامن هستند که مدیریت شرکت با این نوع از شرکا می‌باشد.

تاجر کیست و تکالیف و حقوق او چگونه است؟

    توسط: ثبت ایلیا

تاجر طبق ماده ۱ قانون تجارت اینگونه تعریف شده است: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. بخاطر اینکه معاملات تجاری عرفاً خرید و فروش به قصد انتفاع است بنابراین تمام اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول می‌نماید تاجر شناخته می‌شوند.

سرمایه شرکت تعاونی به چه صورت افزایش یا کاهش می‌یابد؟

    توسط: ثبت ایلیا

سرمایه شرکت تعاونی اموال و دارایی می‌باشد که برای تأسیس شرکت تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار شرکت قرار می‌گیرد بنابراین هر شرکت تعاونی برای ثبت و تشکیل باید حداقل یک سوم سرمایه آن پرداخت شود و در مواردی که بصورت نقدی و جنسی باشد باید تقویم و تسلیم شود.

ورشکستگی شرکت مختلط غیرسهامی و انحلال آن چه آثاری دارد؟

    توسط: ثبت ایلیا

ورشکستگی شرکت مختلط غیرسهامی زمانیکه یک یا چند نفر از شرکای ضامن ورشکست شوند بوجود نمی‌آید و موارد انحلال این شرکت مانند انحلال شرکت تضامنی می‌باشد همچنین در صورت ورشکستگی شرکت مختلط غیرسهامی طلبکاران به شرکای ضامن رجوع خواهند نمود و مدیر تصفیه شرکت اقدام به وصول خواهد نمود.

شرکت سهامی خاص چیست و قانون تجارت چگونه آن را تعریف می‌کند؟

    توسط: ثبت ایلیا

شرکت سهامی خاص “Privately joint stock company” شرکتی است که تمام سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین گردیده است. چون تشکیل شرکتهای سهامی عام با تشریفات قانونی آن طولانی است، مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده‌تری که طبعاً شرکاء کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می‌شود.

اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی و نکات مهم آن

    توسط: ثبت ایلیا

شخص حقوقی مانند انسان باید محل اقامت مشخص داشته باشد. اهمیت محل اقامت بیشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکتهای تجارتی، برای امور مربوط به ورشکستگی و تعیین هیئت نظار و غیره می‌باشد.

نام تجاری چیست؟ چه اهمیتی دارد و باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟

    توسط: ثبت ایلیا

نام تجاری نام یا عنوانی است که تاجر تحت آن تجارت می‌نماید. در کشورهایی که تجارت آن‌ها توسعه دارد و تجارت‌‌خانه‌ها اغلب صدها سال سابقه دارند، چون با فوت تاجر تجارت‌خانه برچیده نمی‌شود باید تحت نام بخصوصی تجارت‌‌خانه به کار خود ادامه دهد. به محض تصویب قانون تجارت لازم بود مرجعی جهت ثبت اسم تجاری وجود داشته باشد، در حالی که تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده است و فقط در هنگام ثبت شرکت نام آن‌ها در دفاتری ثبت می‌شود که عین ...

سهام چیست و به چند دسته تقسیم می‌شود؟

    توسط: ثبت ایلیا

سرمایه در شرکت سهامی به قطعاتی به نام سهام تقسیم می‌شود. در ماده ۲۴ اصلاحی قانون تجارت، سهم اینگونه تعریف شده: سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. در شرکت‌های دیگر سهم هر شریک را سهم الشرکه می‌گویند ولی در شرکت سهامی به ذکر «سهم» اکتفا می‌شود، مثلاً گفته می‌شود فلان شخص در فلان شرکت دارای یک یا چند سهم است.

ثبت و ارسال صورت معاملات فصلی نظام مالیات بر ارزش افزوده

    توسط: ثبت ایلیا

بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، از سال ۱۳۹۶ به بعد تمام مودیان مالیاتی باید حداکثر تا یکماه و نیم از پایان هر فصل، نسبت به ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش، دریافت و پرداخت قراردادها، صادات و واردات، حق‌العملکاری، حمل و نقل، بیمه و اجاره اقدام نمایند.

مالیات بر ارزش افزوده و جایگاه آن در نظام اقتصادی کشور

    توسط: ثبت ایلیا

 بطور کلی مالیات‌ها به روش مستقیم و غیرمستقیم از درآمد، مصرف و ثروت گرفته می‌شوند. مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیات غیر مستقیم است که بر مصرف وضع می‌شود و در زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده بر روی قیمت کالاها از هر فعال اقتصادی به فعال بعدی منتقل شده و در نهایت توسط مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود.

ارکان شرکت تعاونی را توضیح دهید؟

    توسط: ثبت ایلیا

ارکان شرکت تعاونی برای اداره امور خود، مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس می‌باشد. مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم است. هیأت مدیره که اداره امور تعاونی را برعهده دارد و بازرس که توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.

سهام با نام چیست و دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟

    توسط: ثبت ایلیا

در شرکتهای سهامی، سرمایه ممکن است به صورت سهام با نام عرضه شود. در این صورت دارنده سهم معلوم و مشخص است و در محل شرکت دفتری وجود دارد که شماره ردیف سهام و نام دارنده در آن ذکر شده و صاحبان سهام از روی شماره ردیف هر سهم مشخص می‌شوند.

ثبت شرکت همه چیز درباره ثبت شرکتها در ایران

    توسط: ثبت ایلیا

واژه‌ی شرکت به معنای شریک شدن و هم‌دست شدن با یکدیگر در کاری مشخص است. در علوم انسانی شرکت یک نهاد قانونی با فعالیت‌های مخصوص تجاری و بازرگانی می‌باشد که بین یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا ترکیبی از هر دو تشکیل می‌شود. افراد برای قانونی کردن فعالیت‌های تجاری خود و برخورداری از پشتوانه‌ی حقوقی و بر اساس انواعی که در قانون تجارت پیش‌بینی شده است اقدام به ثبت شرکت می‌کنند.

نام شرکت تضامنی

    توسط: ثبت ایلیا

براساس ماده ۱۱۷ قانون تجارت: در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» و حداقل اسم یکی از شرکا ذکر شود. در صورتیکه اسم شرکت شامل اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی مانند «وشرکا» یا «برادران» قید شود.

مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی چه وظایفی دارد؟

    توسط: ثبت ایلیا

مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی تشکیل شده از همه سهامداران است و حداقل سالی یک‌بار تشکیل می‌شود و وظایف متعددی دارد همچنین در قانون تجارت درباره تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده در شرکت مختلط سهامی بیان آشکاری نشده است.

ضامن برات کیست و چه مسئولیتی در قبال گیرنده برات بر عهده دارد؟

    توسط: ثبت ایلیا

ممکن است دهنده برات یا ظهرنویس‌ها برای اطمینان دارنده برات ضامن برات معرفی نمایند و دارنده برات به اطمینان و اعتماد به ضامن اقدام به خرید برات نماید. ممکن است ضمانت در خود برات باشد و یا در ورقه جداگانه، اما اگر چنین براتی مورد قبول براتگیر واقع نشد و یا وجه آن وصول نگردید ضامن باید از عهده ضمانت خود برآید.

مسئولیت تضامنی برات چیست؟

    توسط: ثبت ایلیا

مسئولیت تضامنی برای براتگیر با قبولی برات نزد دارنده‌ی برات تثبیت می‌شود و تا زمانی‌که برات را امضا نکرده باشد هیچ‌گونه مسئولیتی نخواهد داشت هرچند اگر دهنده‌ی برات محل برات را نزد وی تأمین نموده باشد همچنین برات‌ دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

معاملات تجاری و انواع آن در حقوق تجارت ایران

    توسط: ثبت ایلیا

در حقوق تجارت ایران معاملات تجاری به دو قسمت تقسیم می‌شوند. معاملاتی که ذاتاً تجارتی هستند و در صورتی که شخصی شغل او منحصر به یکی از آن‌ها باشد تاجر شناخته می‌شود و معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن یکی از طرفین، تجارتی محسوب می‌شود که آن‌ها را معاملات تجارتی تبعی گویند.

برات بامحل و برات بی‌محل چیست؟

    توسط: ثبت ایلیا

برات بامحل براتی است که در آن برات‌دهنده وجهی از محال‌علیه طلب داشته باشد و اقدام به صدور برات نماید. ولی برات بی‌محل آن است که برات‌دهنده طلبی از محال‌علیه نداشته باشد و برات در اثر قرارداد یا قرض و بدهی صادر شده باشد.

شخصیت حقوقی چیست و دارای چه ویژگی‌هایی می‌باشد؟

    توسط: ثبت ایلیا

انسان طبعاً دارای حقوقی است که از آن برخورددار می‌شود و دارای تکالیفی است که قهراً باید انجام دهد. حق متعلق به انسان و تکلیف به عهده انسان است. بنابراین می‌توان گفت برای غیر انسان نه حقی می‌توان قائل شد و نه تکلیفی برقرار نمود. ولی گاهی اتفاق می‌افتد که به علل خاصی عده‌ای از مردم برای منظور معینی اجتماع نموده و شخصیتی به نام شخصیت حقوقی به وجود می‌آورند که بستگی به شخصیت هیج کدام از تشکلیل دهندگان ...

مقررات مالی تعاونی‌ها

    توسط: ثبت ایلیا

سود خالص شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در هرسال مالی به ترتیب تقسیم‌بندی می‌شود و مقررات مالی تعاونی‌ها مواردی را شامل می‌شود به‌عنوان مثال: چهار درصد از سود خالص تعاونی‌ها به‌عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.

تاریخ پیدایش شرکت تعاونی در ایران و جهان چگونه بود؟

    توسط: ثبت ایلیا

تاریخ پیدایش شرکت تعاونی در جهان اولین‌بار در انگلستان بین عده‌ای پارچه باف بود که بدلیل نبود اعتماد بین شرکا خیلی زود از بین رفت. تاریخ پیدایش شرکت تعاونی در ایران در سال ۱۳۰۳ بود که در این سال مواردی درباره‌ی تعاونی در قانون تجارت به تصویب رسید.

تفاوت منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی

    توسط: ثبت ایلیا

در ایران دو نوع منطقه‌‌ خاص برای انجام فعالیت‌های اقتصادی با امتیازهای منحصر به فرد وجود دارد. نوع اول منطقه آزاد تجاری و نوع دوم منطقه ویژه اقتصادی است، اما گاه افکار عمومی و حتی سرمایه‌گذاران تعاریف و تفاوت‌های این دو منطقه را بدرستی نمی‌دانند؛ در حالی که قوانین و مقررات این مناطق با یکدیگر متفاوت است.

هیئت نظار در شرکت مختلط سهامی چه وظایفی دارند؟

    توسط: ثبت ایلیا

هیئت نظار در شرکت مختلط سهامی حداقل از ۳ نفر از شرکا تشکیل شده است. این هیئت توسط مجمع عمومی شرکا بلافاصله پس از تشکیل قطعی شرکت معین می‌شود و اولین هیئت نظار بدلیل آزمایش عمل آن‌ها یک‌ساله انتخاب می‌شود.

شرکت تعاونی در قانون تجارت ایران چه تعریفی دارد؟

    توسط: ثبت ایلیا

شرکت تعاونی نوعی از شرکتهای تجارتی می‌باشد که سرمایه و ضمانت شرکا در آن تاثیری ندارد بلکه تعداد شرکا و کثرت آن‌ها موثر است. بنابراین اشخاص برای بهبود وضع اقتصادی خود و تامین نیازهای خود این شرکت را تشکیل می‌دهند.

تصفیه امور شرکتها

    توسط: ثبت ایلیا

آثار حقوقی شرکت بعد از انحلال سریعاً از بین نمی‌رود و برای فاصله بین زمان انحلال و از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت قانون مقرراتی را وضع نموده است که باید رعایت شود.

شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت ایران چه تعریفی دارد؟

    توسط: ثبت ایلیا

شرکت با مسئولیت محدود در ماده ۹۴ قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۱۱ این چنین تعریف شده است: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرکا در شرکت تضامنی چه نقشی دارند؟

    توسط: ثبت ایلیا

شخصیت شرکا در شرکت تضامنی اهمیت زیادی دارد بنابراین قانون، مقررات خاصی برای آن‌ها وضع نموده که در مقابل طلبکاران و در مقابل یکدیگر دارای مسئولیت باشند، زیرا عملی که یکی از شرکا در شرکت تضامنی انجام می‌دهند ممکن است ضرر آن متوجه شرکای دیگر شود.

اختراع و انحصار استفاده از آن در قوانین تجاری ایران

    توسط: ثبت ایلیا

شخصی که وسیله جدیدی در امور صنعتی یا فلاحتی اختراع کند باید از زحمات خود نتیجه برده و بتواند آنرا به کار بیاندازد. کشف و اختراع هرچند در اثر پیشرفت تمدن جوامع بشری بوده و مخترع اکثراً با استفاده از معلومات متداول موفق به ابداع شده است و بنابراین باید جامعه از آن بهره‌‌مند شود. ولی ابداع و اختراع به نحوی است که اگر انحصار نباشد و استفاده از آن عمومیت پیدا کند مخترع نتیجه زیادی از زحمات و یا ...

برند فروشی چه مزایایی دارد؟

    توسط: ثبت ایلیا

برند آماده، یک علامت تجاری می‌باشد که مراحل ثبتی آن طی شده و برای کالاهای مشخص تایید و به ثبت رسیده و آماده‌ی انتقال به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر جهت استفاده و بهره‌برداری است. خرید نام تجاری یا به اصطلاح برند آماده مزیت‌های بسیاری دارد که در این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد.

طلبکاران شرکت مختلط غیرسهامی چه قوانینی را شامل می‌شوند؟

    توسط: ثبت ایلیا

طلبکاران شرکت مختلط غیرسهامی تا وقتی‌که شرکت باقی است حق مطالبه از شرکای ضامن را ندارند و شریک ضامن را وقتی می‌توان وادار به پرداخت قروض شرکت نمود که شرکت منحل شده باشد. یعنی تا زمانی‌که سرمایه شرکت وجود دارد طلب بستانکاران باید از آن پرداخت شود و اگر این سرمایه کافی نباشد طلبکاران می‌توانند بقیه طلب را از شرکای ضامن بخواهند.

اوراق قرضه چیست و شرایط انتشار آن چگونه می‌باشد؟

    توسط: ثبت ایلیا

شرکت ممکن است برای توسعه امور تجارتی به دو طریق استقراض نماید. اول اینکه این که می‌توانند به انتشار اوراق قرضه مبادرت نمایند و دومین راهکار این است که به نحو عادی، مثلاً از اشخاص یا بانک‌ها وجهی به مدت معین وام گرفته و در قبال آن ممکن است اموال خود را وثیقه بگذارد. همچنان که شرکت می‌تواند معامله نماید وام دادن و وام گرفتن هم برای شرکتها و تمام اشخاص حقوقی مانعی ندارد و در صورت عدم تأدیه، طلبکار ...

نام شرکت سهامی و نکات مهم آن

    توسط: ثبت ایلیا

شرکت سهامی باید دارای نام مخصوصی باشد زیرا نامیدن شرکت به نام شرکاء به علت این که مسئولیتی ندارند ممنوع است و چون هر شخص حقوقی برای اینکه تشخیص داده شود مانند شخص حقیقی باید دارای نام باشد، از این جهت تعیین نام شرکت سهامی ضروری و از اقدامات اولیه است.

مجمع عمومی موسسین در شرکت های سهامی

    توسط: ثبت ایلیا

پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت پذیره نویسی تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده، مؤسسین حداکثر تا یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هریک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام نموده و مجمع عمومی موسسین را دعوت می‌نمایند.

دفاتر تجاری چه اهمیتی دارند و به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

    توسط: ثبت ایلیا

با توجه به اینکه تجارت، معاملات بزرگ و کوچکی است که همیشه تاجر انجام می‌دهد. بنابراین برای تاجر همیشه ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش منافع خود را در نظر بگیرد و چون معاملات چه در موقع خرید و چه در موقع فروش ممکن است قسمتی نسیه باشد و یا مقداری از اجناس تحویل گرفته نشده باشد، قطعاً هر تاجری نیازمند یادداشت اعمال خودش است و این موضوع امر تازه‌ای نیست بلکه ...

پشت‌نویسی برات چیست و چند نوع است؟

    توسط: ثبت ایلیا

عملی که براساس آن دارنده‌ی برات تمام یا قسمتی از حقوق خود را به دیگری واگذار می‌نماید را پشت‌نویسی برات می‌گویند. دو نوع پشت‌نویسی برات داریم و از برات به‌عنوان وسیله‌ای برای معاملات و به‌جای پول استفاده می‌شود.