ثبت شرکت ایلیا

لیست برند آماده واگذاری

ثبت ایلیا افتخار دارد که یک لیست برند آماده از نام‌های تجاری ثبت‌شده و با کیفیت را ارائه دهد. این برندها، که پیش از این تمام مراحل ثبت برند را پشت سر گذاشته‌اند، فرصتی ایده‌آل برای شرکت‌ها و کارآفرینانی فراهم می‌کنند که به دنبال راه‌اندازی سریع و مؤثر تجارت خود با یک نام تجاری معتبر و ثبت شده هستند.

با استفاده از لیست برند آماده ما، مشتریان می‌توانند به راحتی یک هویت تجاری قوی را انتخاب کرده و فوراً وارد بازار شوند.

موضوعات لیست برند آماده فروش ثبت ایلیا

لیست برند آماده فروش ثبت ایلیا مجموعه وسیعی از کالاها و خدمات را شامل می‌شود.

فروش برند «فنچک»

fenchak
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹
قیمت توافقی! لطفا تماس بگیرید

فروش برند «چم چمه»

مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۳۰، ۳۱
قیمت توافقی! لطفا تماس بگیرید

فروش برند «سَمپر»

مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۳۲
قیمت توافقی! لطفا تماس بگیرید

فروش برند «نابسان»

Nab San
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۵، ۳۹
قیمت توافقی! لطفا تماس بگیرید

فروش برند «مفخّم»

مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۱
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «توپراک»

toprak
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳، ۳۰، ۳۲، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «صبحکام»

SOBHCOM
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۲
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «بیگ بنگ»

BIG BANG
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «آلپاویت»

Alpavit
مناسب برایکاشی و سرامیک
شامل طبقات ۱، ۱۹، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «تاجبخش»

Tajbakhsh
مناسب برایکاشی و سرامیک
شامل طبقات ۱۹، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «کایران»

KAYRAN
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «آمیار»

AMYAR
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۳، ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۳۹، ۴۰
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «اماسیس»

OMASIS
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «گوهر سرا»

مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۵، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «چوب لند»

CHOOB LAND
مناسب برایسایر
شامل طبقات ۲۸، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «استاتیرا»

مناسب برایسایر
شامل طبقات ۹، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «الین ۹۷»

ELIN 97
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۳۰، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «۲۴۵»

۲۴۵
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۳۰، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «گودین»

Gudin
مناسب برایکالای خواب
شامل طبقات ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «دلوان»

DELVAN
مناسب برایمحصولات سلولزی
شامل طبقات ۳، ۱۶، ۲۱، ۲۵، ۳۵، ۳۹، ۵
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «پمبک»

PAMBAC
مناسب برایمحصولات سلولزی
شامل طبقات ۳، ۱۶، ۲۱، ۳۵، ۳۹، ۵
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «خدایار»

KHODAYAR
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «دوشیزه»

DUSHIZEH
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «اسکالا»

SCALA
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «ایتوک»

Itook
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «گاپت»

Gapet
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «کوالا»

quala
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۴۳
قیمت برند ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «بی بی رز»

BiBi Rose
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۳۹
قیمت برند ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «رخساره»

ROKHSAREH
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۳۹
قیمت برند ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «لونکه»

Lonkeh
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۳۵، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۹
قیمت برند ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «پاردیک»

pardick
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۳۹
قیمت برند ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «اسکان»

ESKAN
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۳۹، ۲۹، ۳۰، ۳۵، ۴۰
قیمت برند ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «کیماک»

KEYMAK
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۳۹، ۲۹، ۳۰، ۳۵
قیمت برند ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «ماماتین»

Mamatin
مناسب برایمواد غذایی
شامل طبقات ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۳۹
قیمت برند ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «ارجمند»

Arjmand
مناسب برایمواد شوینده
شامل طبقات ۱، ۳، ۳۵، ۳۹، ۵
قیمت برند ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «توتال هوم»

.Total Home T.H
مناسب برایمواد شوینده
شامل طبقات ۱، ۱۰، ۲۱، ۳، ۳۵، ۳۹، ۴، ۵، ۸
قیمت برند ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «پاک اندیش»

Pak Andish
مناسب برایمواد شوینده
شامل طبقات ۱، ۳، ۳۵، ۳۹، ۴۰، ۵
قیمت برند ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «رزتک»

Rosetak
مناسب برایمواد شوینده، محصولات سلولزی
شامل طبقات ۳، ۱۶، ۳۵، ۳۹، ۵
قیمت برند ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «هوم کینگ»

Home King
مناسب برایمواد شوینده
شامل طبقات ۱، ۱۶، ۲۱، ۳، ۳۵، ۳۹، ۵، ۸
قیمت برند ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «کلین وان»

Clean one
مناسب برایمواد شوینده
شامل طبقات ۵، ۱، ۱۶، ۲۱، ۳، ۳۵، ۳۹، ۸
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «توتال لایف.تی.ال»

.Total Life T.L
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات ۳، ۱۰، ۳۵، ۳۹، ۵، ۸
قیمت برند ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «کینگ لاین»

King Line
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی
شامل طبقات ۳، ۳۵، ۳۹
قیمت برند ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «الحسام»

مناسب برایتوتون و تنباکو
شامل طبقات ۳۴، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «آسیون»

asion
مناسب برایپوشاک
شامل طبقات ۲۵، ۲۶، ۳۵، ۳۹، ۴۲
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «پلریه»

Poloriyeh
مناسب برایپوشاک
شامل طبقات ۲۵، ۳۵، ۳۹
قیمت برند ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «تحسین»

Tahsin
مناسب برایپوشاک
شامل طبقات ۲۲، ۲۵، ۳۵، ۳۹
قیمت برند ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «اوتلو»

OTELLO
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات ۳، ۳۵، ۳۹، ۵، ۷
این برند آماده موجود نیست

فروش برند «بابوینزو»

Babvinzo
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات ۳، ۲۱، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «سالامانکا»

SALAMANKA
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات ۳، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «فریلیانا»

FRILIANA
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات ۳، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «موندیرو»

Mondiro
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات ۳، ۲۱، ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «کوئین واش»

Queen wash
مناسب برایمواد شوینده
شامل طبقات ۱، ۱۶، ۲۱، ۳، ۳۵، ۳۹، ۵، ۸
قیمت برند ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «اینستا هوم»

Insta Home I.H
مناسب برایمواد شوینده، لوازم آرایشی و بهداشتی
شامل طبقات ۳، ۱۶، ۲۱، ۳۵، ۳۹، ۵، ۸
قیمت برند ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «ساکونی»

Sacconi
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات ۳، ۳۵، ۳۹، ۵، ۸
قیمت برند ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «پرگولا»

Pergola
مناسب برایلوازم خانگی
شامل طبقات ۶، ۱۱، ۱۴، ۲۰، ۲۱، ۳۵، ۳۹، ۷، ۹
قیمت برند ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «BIO»

BIO
مناسب برایلوازم خانگی
شامل طبقات ۳۵، ۳۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «آتریسا»

ATRISA
مناسب برایلوازم خانگی
شامل طبقات ۷، ۲۱، ۳۵، ۳۹، ۸، ۹
قیمت برند ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «آلیسترن»

Alistern
مناسب برایلوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات ۳، ۱۱، ۳۵، ۳۹، ۸
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «پیکفورد»

peekford
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات ۳، ۳۵، ۳۹، ۵
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «کینگ آپ کی.یو»

K.U. King up
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات ۳، ۳۵، ۳۹، ۵، ۸
قیمت برند ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «یورو لاین»

Euro Line
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده
شامل طبقات ۳، ۳۵، ۳۹
قیمت برند ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «لاوکوئین»

Love Queen
مناسب برایلوازم آرایشی و بهداشتی
شامل طبقات ۳، ۳۵، ۳۹، ۵، ۸
قیمت برند ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فروش برند «آلتامیرا»

Altamira
مناسب برایلوازم خانگی
شامل طبقات ۷، ۱۱، ۲۱، ۳۵، ۳۹، ۴۰، ۸، ۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید

فروش برند «رنه»

rene
مناسب برایلوازم خانگی
شامل طبقات ۳۹، ۱۱، ۱۴، ۲۰، ۲۱، ۲۶، ۳۵، ۴۰، ۶، ۷، ۸، ۹
برای اطلاع از قیمت برند تماس بگیرید
4.7/5 - (6 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
1 دیدگاه
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه‌ها
مریم
مریم
3 ماه قبل

برندهای خوبی دارید ، بسیار عالی