قوانین و مقررات

سامانه تخصصی ثبت شرکت ایلیا برای آشنایی کاربران گرامی، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات تجاری ایران را گردآوری کرده است. این مجموعه بدون هیچگونه تغییر و تفصیری تنها بازنشر قوانین جاری کشور ایران می‌باشد.

قانون تجارت ایران

قانون تجارت مهمترین مجموعه‌ی نگارشی قوانین و مقررات مربوط به امور بازرگانی در ایران است که تمام فعالیت‌ها و امور تجاری در کشور بر اساس آن شکل می‌گیرد. این قانون در سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۱۱ هجری شمسی در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. جالب است بدانید قانون تجارت ایران، بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است! بسیاری از حقوقدانان ایرانی، قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند.

برای مشاهده‌ی متن کامل قانون تجارت ایران روی این لینک کلیک کنید

قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری