ثبت موسسه غیر تجاری

ثبت موسسه
ثبت موسسه

ثبت موسسه یکی از انواع ثبت شرکتها در قانون تجارت ایران محسوب می‌شود. موسسه‌ها برای هدف‌های غیر تجاری مانند فعالیت‌های علمی، فرهنگی، هنری، خدماتی، مشاوره‌ای، امور خیریه و… تشکیل می‌شوند. ماده یک آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، موسسه غیر تجاری را چنین تعریف نموده است:

مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵٨۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

به صورت کلی ثبت موسسه غیر تجاری به دو دسته تقسیم می‌شود:

 1. ثبت موسسه‌هایی که هدف آن‌ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد. (مانند انجمن حمایت از حیوانات)
 2. ثبت موسسه‌هایی که هدف آن‌ها جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضا خود یا دیگران باشد. (مانند موسسه‌های حقوقی)

موسسه از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و می‌تواند از عناوینی مانند: انجمن، بنگاه، کانون و… استفاده نمایند.

حداقل سرمایه و تعداد شرکا برای ثبت موسسه غیر تجاری

موسسه غیر تجاری حداقل با دو نفر شریک تشکیل می‌شود که باید هر دو نفر بالای ۱۸ سال سن داشته باشد. همچنین مقدار سرمایه به هر میزان برای ثبت موسسه مجاز می‌باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه

 1. کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران
 2. تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز دانلود فرم نمونه

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه (جهت ارائه به اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری)

 1. دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده دانلود فرم نمونه
 2. دو نسخه اساسنامه تکمیل شده دانلود فرم نمونه
 3. تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام‌های پیشنهادی دانلود فرم نمونه
 4. اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد
 5. کپی برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین و مدیران
 6. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین دانلود فرم نمونه
 7. دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره یا رکن اداره کننده دانلود فرم نمونه
 8. اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

ثبت موسسه غیر تجاری
۷۵۳۶۵ (۹۸۲۱+)


تاکنون ۰ دیدگاه برای "ثبت موسسه غیر تجاری" ثبت شده است.