کاهش سرمایه شرکت

<?php the_title(); ?>
کاهش سرمایه شرکت

همانطور که ممکن است شرکت به افزایش سرمایه احتیاج داشته باشد، گاهی اتفاق می‌افتد که شرکت به کاهش سرمایه نیاز داشته باشد. کاهش سرمایه به دو صورت انجام می شود:

 1. اختیاری
 2. اجباری

کاهش سرمایه اختیاری

اگر شرکت به زودی به اهداف و برنامه‌های خود دست نمی‌یابد و بیش از مبلغ مورد نیاز سرمایه در اختیار دارد، می‌تواند قسمتی از سرمایه خود را کاهش داده و به شرکاء مسترد کند.

طبق ماده ۱۸۹ اصلاحی قانون تجارت:

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد کاهش سرمایه به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند، مشروط بر این که در اثر کاهش به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مبلغ مقرر کمتر نشود. یعنی در شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و در شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال کمتر نباشد.

مراحل کاهش اختیاری سرمایه

 1. پیشنهاد هیئت‌مدیره در مورد کاهش سرمایه باید حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به بازرسان تسلیم شود.
 2. این پیشنهاد باید با توجیه لزوم کاهش سرمایه و شامل گزارشی درباره امور شرکت از ابتدای سال مالی که مجمع عمومی ترازنامه قبل از آن را تصویب نموده، همراه باشد.
 3. بازرسان شرکت باید پس از دریافت پیشنهاد هیئت مدیره نظر خود را به مجمع عمومی فوق العاده گزارش دهند.
 4. تصمیم مجمع عمومی دائر بر کاهش سرمایه باید حداکثر ظرف یکماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌شود آگهی گردد.
 5. در این صورت هر یک از طلبکاران که منشاء طلب آن‌ها قبل از نشر آگهی فوق باشد می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهی (هر یک از آگهی‌های فوق که دیرتر منتشر شود) اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه به دادگاه مربوطه تقدیم نمایند.
 6. در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض وارد تشخیص داده شود و شرکت جهت تأمین طلب معترض وثیقه‌ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد، در این صورت دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.
 7. تا مدت دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و همچنین در صورت بودن معترض قبل از خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه، کاهش سرمایه ممنوع است.

کاهش سرمایه به یکی از دو طریق ممکن است:

 1. کاهش تعداد سهام، که در این صورت بعضی از شرکاء قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با رضایت از شرکت خارج می‌شوند.
 2. کاهش مبلغ اسمی سهام. مثلاً سهام ده هزار تومانی به پنج هزار تومان کاهش می‌یابد و مازاد آن به صاحبان سهام مسترد می‌شود.

نکته: خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است (ماده ۱۹۸ قانون تجارت) زیرا در این صورت سرمایه شرکت کاهش پیدا می‌کند بدون این که کاهش سرمایه آگهی شود.

کاهش سرمایه اجباری

اگر کاهش سرمایه در اثر برداشت نباشد بلکه زیان‌های وارده به قدری باشد که نصف سرمایه شرکت از میان برود، در این صورت قانون تجارت بر اساس ماده ۱۴۱ هیئت‌مدیره شرکت را موظف نموده که مجمع عمومی را دعوت نمایند تا نسبت به بقاء یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند. البته مجمع عمومی تصمیم به انتشار سهام جدید و یا کاهش سرمایه و یا انحلال شرکت خواهد گرفت. این تصمیم را در هر حال مدیران شرکت مطابق مقررات قانون به اطلاع مرجع ثبت شرکتها خواهند رسانید. هرگاه مجمع عمومی فوق‌العاده رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه با رعایت مقرراتی که برای ثبت شرکت لازم است سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند. مشروط بر این که از میزان حداقلی که برای شرکت های سهامی تعیین شده کمتر نباشد.

کاهش سرمایه شرکت
۷۵۳۶۵ (۹۸۲۱+)


تاکنون ۰ دیدگاه برای "کاهش سرمایه شرکت" ثبت شده است.