دستاوردها

موسسه ثبت ایلیا دارای گواهینامه‌های ISO 9001 (مدیریت کیفیت) و ISO 10002 (رضایتمندی مشتری) می‌باشد.