ثبت اختراع

ثبت اختراع
ثبت اختراع

هرگونه وسیله یا فرمول جدید که برای اولین بار ایجاد شده باشد به عنوان اختراع تلقی می‌گردد. تمام مواردی که در زمینه‌های مختلف علمی، صنعتی، کشاورزی و… در جهت بهبود و ارتقای وضعیت زندگی آحاد جامعه برای نخستین بار ایجاد و مورد استفاده قرار می‌گیرد به عنوان اختراع قابل ثبت می‌باشد. در واقع برای ثبت اختراع محصول تولید شده باید راه حل جدید و نوآورانه‌ای برای حل یک مشکل فنی ارئه دهد.

مزایای ثبت اختراع چیست؟

با ثبت اختراع، مخترع می‌تواند سایرین را مکلف کند که به حقوق حاصله از آفرینش فکری او احترام گذاشته و مانع از هرگونه کپی‌برداری بدون اجازه‌ی مالک این حقوق شود.

مدت اعتبار ورقه‌ی ثبت اختراع چقدر است؟

کسی که مطابق قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب تیر ماه ۱۳۱۰، اختراع خود را در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسانده و ورقه اختراع دریافت نموده بر اساس ماده ۳۳ قانون مذکور بنا به تقاضای مخترع به مدت ۱۰ یا ۱۵ و یا نهایتا ۲۰ سال مورد حمایت قانونی قرار خواهد گرفت. در مدت اشاره شده مخترع با رعایت مواد قانونی مجاز به هرگونه استفاده قانونی خواهد بود.
بعد از انقضای مدت حمایت قانونی حتی به درخواست مخترع این مدت قابل تمدید نخواهد بود و منافع اختراع دیگر متعلق به شخص خاصی نیست بلکه متعلق به عموم مردم جامعه خواهد بود و هر کس می‌تواند بطور مجانی بدون پرداخت وجهی به مخترع از دانش فنی آن اختراع استفاده نماید.
البته حفظ گواهینامه‌ی اختراع در این ۲۰ سال منوط به پرداخت اقساط سالیانه توسط متقاضی ثبت اختراع می‌باشد و در صورت عدم پرداخت هزینه‌ی سالانه، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و با گواهینامه‌ی اختراع فاقد اعتبار می‌شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت اختراع

  1. تنظیم ادعانامه
  2. توصیف اختراع
  3. خلاصه اختراع
  4. نقشه یا فرمولاسیون اختراع
  5. کپی شناسنامه و کارت ملی (برای افراد حقیقی)
  6. کپی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (برای افراد حقوقی)
  7. کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء (برای افراد حقوقی)

ثبت اختراع
۷۵۳۶۵ (۹۸۲۱+)


تاکنون ۰ دیدگاه برای "ثبت اختراع" ثبت شده است.