تقاضانامه ثبت شرکت‌ با مسئولیت محدود

کاربر گرامی، این یک نمونه تکمیل شده از تقاضانامه ثبت شرکت‌ با مسئولیت محدود می‌باشد. شما می‌توانید فایل اصلی (خام) آن را از لینک زیر دانلود کنید و با توجه به راهنمایی‌های این برگه آن را تکمیل نمایید.

ثبت شرکت با مشخصات زیر تقاضا می‌شود:

 1. نام شرکت: حقوقی بین‌المللی ایلیا (با مسئولیت محدود)
 2. موضوع شرکت: مشاوره و ارائه خدمات در زمینه ثبت شرکت، ثبت تغییرات شرکتها، ثبت برند، علامت تجاری، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع، تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی، اخذ گواهی ارزش افزوده، پلمپ دفاتر مالیاتی، تنظیم اظهارنامه مالیاتی، اخذ کارت بازرگاتی، رتبه‌بندی تخصصی شرکتها و… تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور.
 3. تابعیت شرکت: تابعیت ایرانی است.
 4. مبداء تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
 5. نشانی کامل مرکـز اصلی شرکت: تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، شماره ۱۴، طبقه دوم، واحد ۷ کدپستی: ۱۹۱۹۶۴۴۱۶۴ تلفن ثابت: ۲۶۴۰۶۰۴۰-۰۲۱
 6. نشانی کامل شعبه‌های فعلی شرکت و در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه‌ها: شعبه ندارد.
 7. اسامی کامل شرکا با ذکر مشخصات کامل شناسنامه‌ای و نشانی محل اقامت آن‌ها:
  نام و نام خانوادگی: کورش ایرانی نام پدر: خشایار شماره شناسنامه: ۱۲۳۴۵ محل صدور: شیراز تاریخ تولد: ۱۳۳۰/۰۸/۰۷ شماره ملی: ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ نشانی: تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، شماره ۱۴، طبقه دوم، واحد ۷ کدپستی: ۱۹۱۹۶۴۴۱۶۴ تلفن ثابت: ۲۶۴۰۶۰۴۰-۰۲۱ تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۹۱۷۸۰ نشانی ایمیل: name@yahoo.com
  نام شخصیت حقوقی: موسسه ثبت شرکت ایلیا شماره ثبت: ۱۲۳۴ شماره شناسه ملی: ۰۰۰۰۰۰۰۱۲۳ نام و نام خانوادگی نماینده: آناهیتا ایرانی نام پدر: بردیا شماره شناسنامه: ۱۲۳۴۵ محل صدور: تهران تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۰۱/۰۱ شماره ملی: ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ نشانی: تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، شماره ۱۴، طبقه دوم، واحد ۷ کدپستی: ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰ تلفن ثابت: ۲۶۴۰۵۸۸۰-۰۲۱ تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۷۸۶۰۴۲ نشانی ایمیل: name@yahoo.com
 8. سرمایه شرکت: عبارت است از مبلغ یک میلیون ریال نقدی و مبلغ پانصد هزار ریال غیر نقدی
 9. میزان سهم‌الشرکه هر یک از شرکا:
  آقای / خانم / شخصیت حقوقی کوروش ایرانی دارای مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال سهم‌الشرکه
  آقای / خانم / شخصیت حقوقی موسسه ثبت شرکت ایلیا دارای مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال سهم‌الشـرکه
 10. اسامی تمام اعضای هیات‌مدیره با ذکر سمت آن‌ها و دارندگان حق امضا:
  آقای / خانم کورش ایرانی به سمت رئیس هیات‌مدیره
  آقای / خانم آناهیتا ایرانی به سمت مدیرعامل
  برای مدت یک ماه / سال / نامحدود انتخاب شدند.
  تمام اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 11. موقع رسیدگی به حساب سالیانه سود و زیان: طبق اساسنامه شرکت.
 12. ترتیب تقسیم سود و زیان: طبق اساسنامه شرکت.
 13. بازرس: ندارد.
 14. انحلال شرکت: مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت.
 15. تاریخ تنظیم و امضا تقاضانامه: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵

نام و نام خانوادگی و امضا تمام شرکا

نکته ۱: در بندهای ۷، ۹ و ۱۰ تعداد شرکا بصورت پیش فرض در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر تعداد شرکا بیشتر باشد باید به ترتیب اضافه گردند.
نکته ۲: در بند ۱۰ اگر کسی خارج از شرکا به عنوان عضو هیات‌مدیره، مدیرعامل و یا رئیس هیات‌مدیره انتخاب شده باشد، باید در بند مورد اشاره بیان گردد که خارج از شرکا می‌باشد.