اقرارنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

کاربر گرامی، این یک نمونه تکمیل شده از اقرارنامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود می‌باشد. شما می‌توانید فایل اصلی (خام) آن را از لینک زیر دانلود کنید و با توجه به راهنمایی‌های این برگه آن را تکمیل نمایید.

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری

با درود

احتراما در خصوص شرکت در شرف تاسیس حقوقی بین المللی ایلیا (با مسئولیت محدود) به استحضار می‌رساند:
تمام اعضای هیات‌مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی‌البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات‌مدیره نمی‌باشد و با امضاء ذیل این برگه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت فوق را اعلام می‌داریم.

همچنین مدیرعامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نماید که دارای سوء‌پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیات مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ قانون تجارت نمی‌باشد و با امضاء ذیل این برگه ضمن تائید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می‌نماید.
لذا مراتب به استحضار به حضور تقدیم می‌گردد.

تاریخ تنظیم، نام و نام خانوادگی و امضا تمام شرکا