اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

کاربر گرامی، این یک نمونه تکمیل شده از اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود می‌باشد. شما می‌توانید فایل اصلی (خام) آن را از لینک زیر دانلود کنید و با توجه به راهنمایی‌های این برگه آن را تکمیل نمایید.

بخش یک: نام، موضوع، مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده ۱) نام شرکت: حقوقی بین‌المللی ایلیا (با مسئولیت محدود)

ماده ۲) موضوع شرکت: مشاوره و ارائه خدمات در زمینه ثبت شرکت، ثبت تغییرات شرکتها، ثبت برند، علامت تجاری، ثبت طرح صنعتی، ثبت اختراع، تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی، اخذ گواهی ارزش افزوده، پلمپ دفاتر مالیاتی، تنظیم اظهارنامه مالیاتی، اخذ کارت بازرگاتی، رتبه‌بندی تخصصی شرکتها و… تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشـور.

ماده ۳) تابعیت شرکت: تابعیت ایرانی است.

ماده ۴) مبداء تشکیل شرکت و مدت آن: مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

ماده ۵) نشانی کامل مرکـز اصلی شرکت: تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، شماره ۱۴، طبقه دوم، واحد ۷ کدپستی: ۱۹۱۹۶۴۴۱۶۴ تلفن ثابت: ۲۶۴۰۶۰۴۰-۰۲۱

تبصره ۱: هیات‌مدیره می‌تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها تقدیم نماید.

بخش دوم: سرمایه و سهام

ماده ۷) سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ یک میلیون ریال نقدی و مبلغ پانصد هزار ریال غیر نقدی.

ماده ۸) نقل و انتقال سهام هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم‌الشرکه خود را به غیر ندارد مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.

بخش سوم: مجامع

ماده ۹) مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای مالی شرکت تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضاء هیات‌مدیره یا شرکا مجمع عمومی به طور فوق‌العاده تشکیل گردد.

ماده ۱۰) دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هر یک از اعضای هیات‌مدیره یا مدیرعامل و یا احدی از شرکا به وسیله دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیر‌الانتشار به عمل خواهد آمد، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ده روز و حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که تمام شرکا در هر یک از جلسات مجمع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

ماده ۱۱) وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق‌العاده:

  • استماع گزارش هیات‌مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب
  • تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات‌مدیره
  • تعیین خط‌مشی آینده شرکت و تصویب آن
  • انتخاب هیات‌مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۲) وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده:

  • تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
  • تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
  • افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
  • ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت

ماده ۱۳) تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق‌العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

بخش چهارم: هیات‌مدیره

ماده ۱۴) شرکت به وسیله هیات‌مدیره‌ای مرکب از ۲ نفر عضو اداره خواهد شد که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق‌العاده از بین شرکا یا خارج از آن‌ها انتخاب می‌شوند.

ماده ۱۵) هیات‌مدیره از بین خود یک نفر را به سمت مدیرعامل و یک نفر را به سمت رئیس هیات‌مدیره انتخاب و همچنین می‌تواند برای اعضاء خود سمت‌های دیگری تعیین نماید. ضمنا مدیرعامل می‌تواند با حفظ سمت به عنوان رئیس هیات‌مدیره نیز انتخاب شود.

ماده ۱۶) مدیرعامل نماینده قانونی و تام‌الاختیار شرکت بوده و می‌تواند در تمام امور مداخله و اقدام نماید مخصوصاً در این موارد: امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه‌ها، رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آئین‌نامه‌های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداء دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکت‌ها و بانک‌ها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و ماشین‌آلات و به طور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات به نام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکت‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام‌گرفتن از بانک‌ها و اشخاص و شرکت‌ها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانک‌ها، دریافت وجه از حساب‌های شرکت، صدور ظهر‌نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته‌ها، هزینه‌ها، مرافعات، چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاه‌های صالحه ابتدائی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل عادی دعاوی با صلح و سازش؛ اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات‌مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید معتبر می‌باشد.

ماده ۱۷) جلسه‌های هیات‌مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیات‌مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۱۸) دارندگان حق امضا در شرکت: دارندگان حق امضا اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، اسناد تعهدآور و قراردادها را هیات‌مدیره تعیین می‌کند.

ماده ۱۹) هر یک از اعضاء هیات‌مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضا خود را به هر یک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات‌مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

بخش پنجم: سال مالی و حساب‌های شرکت

ماده ۲۰) سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده ۲۱) از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه‌های اداری، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد.

بخش ششم: انحلال

ماده ۲۲) فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت نخواهد شد و وارث یا وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می‌تواند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر اینصورت بایستی سهم‌الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده ۲۳) شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده ۲۴) درصورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکا رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد که وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می‌باشد.

بخش هفتم: متفرقه

ماده ۲۵) اختلافات حاصل بین شرکا شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۶) در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۷) این اساسنامه در ۲۷ ماده و ۲ تبصره تنظیم و به امضا تمام موسسین شرکت به اسامی زیر رسید و تمام صفحه‌های آن امضا شد.

تاریخ تنظیم، نام و نام خانوادگی و امضا تمام شرکا