افزایش سرمایه شرکت

<?php the_title(); ?>
افزایش سرمایه شرکت

بعضی وقت‌ها شرکت به کارهای مهمی دست زده و یا موفقیت‌هائی بدست آورده و احتیاج به افزایش سرمایه دارد. پس می‌تواند به سرمایه خود اضافه کند. در این صورت باید سهام جدیدی بفروشد. در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد می‌توان با رعایت آن اقدام به افرایش سرمایه و فروش سهم نمود.

افزایش سرمایه زمانی امکان دارد‌ که سرمایه شرکت تماماً تأدیه شده باشد والا طبق ماده ۱۶۵ قانون تجارت زمانی که شرکاء هنوز تعهد خود را کاملاً انجام نداده و مبلغی از سرمایه را پرداخت نکرده باشند، شرکت «تحت هیچ عنوان» حق افزایش سرمایه را نخواهد داشت.

بعضی وقت‌ها می‌شود که شرکت سود زیادی داشته و ارزش سهام آن در بازار بیش از قیمت اسمی سهام (یعنی پولی است که دارندگان سهم روز اول پرداخته‌اند) می‌باشد و خریداران سهام جدید که به همان قیمت اسمی بهای سهام منتشره را می‌پردازند، سود بی‌تناسبی ممکن است ببرند!

ماده ۱۶۰ اصلاحی قانون تجارت روش دیگری در این مورد ارائه داده است:

شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر با مبلغ اسمی بفروشد و یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم، به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. همچنین شرکت می‌تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد و یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سهام بدهد.

افزایش سرمایه شرکت
۷۵۳۶۵ (۹۸۲۱+)


تاکنون ۰ دیدگاه برای "افزایش سرمایه شرکت" ثبت شده است.